צוואה ללא ירושה – מה עושים? המדריך השלם עבורכם

יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)

היטל השבחה על דירה בירושה

האם קיים מס ירושה בישראל?

סוגי צוואות במדינת ישראל: מדריך מקיף

צוואה בכתב יד דוגמא – כולל דוגמאות והסברים

התנגדות לצוואה – מה זה ואיך עושים זאת נכון?

רשם הירושות – המדריך השלם

איך לבחור עורך דין צוואות או ירושות – כמה טיפים עבורכם

צוואה לדוגמא – כולל דוגמאות והסברים

צוואה בכתב יד – בכלל תקף? המדריך השלם

תצהיר הסתלקות מירושה – מידע מקיף

הפקדת צוואה – מתי? מי? כל מה שרציתם לדעת

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

המחוקק בישראל הכיר במשמעות של הפקדת צוואות והקים מנגנון ייעודי לשמירתן במקום מאובטח שיבטיח את הגנתן והטיפול התקין בהן בעת הצורך. בעוד שהפקדת צוואה אצל רשם הירושה אינה מתחייבת על פי החוק ואינה מבטיחה כי הצוואה תיחשב תקפה בהכרח, היא כן מבטיחה את שמירת המסמך במקום בטוח. בשורות הבאות נסביר על הפקדת צוואה – מתי? מי? כל מה שרציתם לדעת לגבי אופן ביצוע ההליך ועוד. חשוב לקרוא ולהכיר.

הפקדת צוואה – מהי?

לאחר שהאדם השלים את צוואתו, הוא עומד בפני הדילמה של מהי הדרך הטובה ביותר לשמירתה באופן המבטיח את ביצועה על פי רצונו לאחר פטירתו. כדי לתת מענה לעניין זה, הציע המחוקק פתרון: ניתן להפקיד צוואות בצורה מסודרת בלשכות הרשם לענייני ירושה, בהתאם לחוקים ולתקנות הירושה הרלוונטיים.

מי רשאי להפקיד את הצוואה ומתי?

לכל מי שעורך צוואה, בין אם היא נכתבה בכתב יד, בעדים או אושרה על ידי נוטריון או רשות משפטית אחרת, ישנה אפשרות להפקידה ברשם לענייני ירושה במהלך חייו. לאחר הפקדת הצוואה, למוריש הזכות לקבלה בכל עת בחזרה לידיו, אם ירצה בכך.

היכן הפקדת צוואה מתבצעת?

קיימות אפשרויות שונות לשמירת צוואות, כמו אחסונן בכספת בנקאית, בבית, אצל קרוב משפחה מהימן או הפקדת צוואה אצל עורך דין. בנוסף, ניתן כאמור להפקיד את הצוואה במשרדי רשם הירושה. אולם חשוב לציין כי אין חובה להפקיד את הצוואה אצל הרשם. זוהי בחירה של המצווה המתבצעת לפי שיקול דעתו בלבד.

מה חשוב לשקול מראש בהקשר להפקדת צוואה?

חשש נפוץ אחד בבחירת אחת מהשיטות האמורות לשמירה על צוואות, הוא האם הגורם המיועד אכן יטפל בצוואה כראוי. האם המסמך יישמר בצורתו המקורית, ללא כל שינוי או נזק? האם המחזיקים בצוואה יודיעו לרשם הצוואות במועד על פטירת המוריש? האם הם יהיו חיים ומסוגלים פיזית ונפשית למסור את הצוואה בבוא העת? הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה נותנת מענה לסוגיות חשובות אלו ושקט נפשי רב יותר למצווה, הנגזר מן הידיעה שהמסמך נמצא בידיים מהימנות ובמקום בטוח.

יחד עם זאת, חיוני להבין כי הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה אינה חלק מהותי מתהליך עריכת הצוואה. היא אינה משנה את הוראות הצוואה, מתקנת פגמים כלשהם בה, או מונעת יצירת צוואה עוקבת שתבטל גרסאות קודמות. יתר על כן, גם אם הצוואה האחרונה לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, היא עדיין תגבור על כל הצוואות הקודמות.

כיצד הפקדת צוואות אצל רשם הירושה מתבצעת?

תהליך הפקדת צוואה כרוך במסירת המסמך לשמירה במשרדי רשם הירושה. כדי להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, על המוריש עצמו למסור את הצוואה באופן אישי למשרד הרשם. לא ניתן לעשות זאת באמצעות צד שלישי כגון מיופה כוח, בעזרת שליח או באמצעות הדואר. המוריש נדרש להגיע באופן אישי למשרד הרשם לענייני ירושה לצורך השלמת ההפקדה.

במהלך ההליך, המוריש יזוהה כעורך הצוואה, והוא יקבל אישור על ההפקדה שיכלול את מספר תיק הפיקדון שנקבע.

החל משנת 2023 חלה עמלה של 115 ש"ח עבור ההפקדה, שהיא תשלום חד פעמי ללא קשר למשך ההפקדה.

חשוב להפקיד את הצוואה במחוז המתאים בהתאם למקום מגוריו של המוריש. למשל, אם המוריש מתגורר באזור המרכז, עליו להפקיד את הצוואה בלשכת רשם הירושה בתל אביב. אם מקום מגוריו של המוריש נמצא מחוץ לישראל, אך יש לו נכסים בתוך הארץ, עליהו לפנות ללשכה באזור בו נמצאים נכסיו.

כיצד להפקיד מרחוק צוואה בשני שלבים פשוטים?

כיום הרשם לענייני ירושה מציע שירות נוח של הפקדת צוואה מרחוק. שירות זה זמין לכל מי שערך צוואה, ללא קשר אם היה לו ייצוג משפטי או לא. באמצעות שירות זה, אנשים יכולים להפקיד את צוואתם מרחוק אצל רשם הירושה ולאחר מכן לשלוח את הצוואה המקורית למשרד הרשם הרלוונטי. על ידי שימוש בשירות הפקדה מרחוק זה, אנשים מבטיחים שהצוואה שלהם מאוחסנת בצורה מאובטחת ותיפתח ותימסר למוטבים המיועדים, לפי רצונם לאחר פטירתם. שירות זה זמין גם לנוטריונים, ומאפשר להם להפקיד מרחוק צוואות נוטריוניות בשם לקוחותיהם.

באמצעות שירות זה מטעם רשם הירושות הפקדת צוואה מתאפשרת כיום בדרך אמינה ויעילה שמבטיחה את ביצועה התקין בעתיד. ההפקדה מרחוק כרוכה בביצוע שתי הפעולות להלן:

  1. הפקדה של מסמך הצוואה מרחוק דרך אתר הרשם לענייני ירושה – בקישור להלן. המשמעות של הפקדת המסמך באופן מקוון, היא שהמצווה למעשה יכול לעבור את תהליך ההפקדה מבלי שיידרש לבקר פיזית במשרדי הרשם. יחד עם זאת, בהפקדה כזו, עדיין יש צורך בשלב נוסף להשלמת התהליך – כפי שנפרט להלן.
  2.  שליחת הצוואה המקורית למשרדי הרשם – לאחר השלמת תהליך ההפקדה מרחוק, יהיה עליכם לשלוח את הצוואה המקורית למשרדי הרשם לענייני ירושה. הדבר מבטיח שהמסמך הפיזי מאוחסן בצורה מאובטחת ומוכן לגישה ולמסירה למוטבים המיועדים, בהתאם להנחיות בצוואה. שירות זה פתוח גם בפני נוטריונים שיכולים כעת להפקיד צוואות נוטריוניות מרחוק בשם לקוחותיהם.

על ידי ביצוע שתי הפעולות הללו, תוכלו בקלות להפקיד את הצוואה שלכם מרחוק, תוך ניצול השירות החדש שניתן על ידי רשם הירושה. זה מבטיח שהצוואה שלכם תטופל ותמומש כהלכה לאחר פטירתכם, ותספק שקט נפשי גם לכם וגם למוטבים שלכם.

מה התוקף המשפטי של צוואה מופקדת?

כאשר מופקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, לא נערך אימות למסמך לצורך קביעת תוקף הצוואה. למשל, במקרים בהם צוואה נכתבת בכתב יד, אין ערובה לכך שהיא אכן נכתבה על ידי המוריש. היינו, פעולת הפקדת הצוואה עצמה אינה מתקנת פגמים פוטנציאליים המצויים במסמך הצוואה.

חוק הירושה קובע חזקות מסוימות העולות עם הפקדת צוואה. סעיף 21(ב) לחוק קובע:

"צוואה שהופקדה ונשמרה כפיקדון לפי סעיף זה… עד פטירת המוריש תהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בה כמוריש ערך את הצוואה וכי היא לא נערכה מאוחר יותר מיום ההפקדה".

אולם חשוב לציין שניתן לערער על חזקה זו ולהפריך אותה.

במדריך השלם שכתבנו על התנגדות לצוואה – תוכלו לקרוא עוד על העילות להגשת התנגדות לצוואות.

כמה הפקדת צוואה ברשם הירושה עולה?

נכון לשנה הנוכחית (2024), אגרת הפקדת צוואה אצל רשם הירושה עומדת על 115 ש"ח. את תשלום האגרה ניתן להסדיר דרך שירות התשלומים הממשלתי – מה שמאפשר הליך תשלום מקוון ונוח עבור אנשים פרטיים המפקידים את צוואותיהם בעצמם.

לסיכום

המחוקק מכיר במשמעות של הפקדת צוואות והבטחת הטיפול התקין בהן לאחר פטירתו של המוריש. אנשים אשר ערכו צוואה, בין אם היא בכתב יד, בעדים או ברשות, מוזמנים להפקיד את צוואותיהם אצל הרשם לענייני ירושה. להליך זה חשיבות רבה, ומומלץ שהמוריש ישקול אותו לחיוב. הפקדת צוואה אמנם אינה מבטיחה את תקפותה, אך היא כן מבטיחה את שמירת המסמך עד לפטירתו של המוריש ומאפשרת גישה נוחה אליו. הפקדת צוואה משמשת ראיה לכאורה לכך שהמוריש התכוון באמת ובתמים לתוכן הצוואה וכי כל ההוראות משקפות במדויק את רצונותיו.
ראיה זו מתקיימת לא רק בעת חתימת הצוואה אלא גם בעת ביצוע ההפקדה ברשם הירושה.

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

דניאל חנה, עורך דין מוסמך בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין, בעל תואר B.A במדעי החברה (ניהול), מגשר מוסמך ובעל התמחות בגישור משפחה מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין, חבר בוועדת כינוסים וחדלות פירעון של לשכת עורכי הדין וחבר בועדת ירושה של לשכת עורכי הדין (מחוז תל אביב).

עורך הדין דניאל חנה עוסק בייצוג, ליווי וייעוץ משפטי מקיף ומקצועי בכל הערכאות במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי מסחרי, ובכללם בחדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחידים ושל חברות, ייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל והסדרי חובות, דיני משפחה, צוואה וירושה, מקרקעין וכן בהליכי גישור ובוררות במגוון תחומי התמחותו.

עורך הדין דניאל חנה בעל ניסיון עשיר ורב שנים בניהול של תיקים מורכבים שבמרכזם סוגיות משפטיות סבוכות שמערבות את מגוון תחומי המשפט ופתרונן דורש ידע נרחב ומעמיק וחשיבה יצירתית.

הטלטלה העזה והקשיים הרגשיים אותם חווה כל אדם הנקלע להליכים משפטיים, כמו גם בני משפחתו הקרובים, החדירו בעורך הדין דניאל חנה את האמונה כי מעבר למחוייבותו לעבודה משפטית מקצועית ויסודית, הוא מחוייב ללוות כל לקוח באופן אישי ולהיות זמין וקשוב עבורו בכל עת.

עורך הדין דניאל חנה וצוות המשרד זמינים לרשותכם במהלך כל שעות הפעילות של המשרד.  

אולי יעניין אותך

צוואה ללא ירושה – מה עושים? המדריך השלם עבורכם
יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)
היטל השבחה על דירה בירושה
mature-couple-having-meeting-with-bank-manager-signing-lease-agreement-office-focus-is-mature-man
לחצו להפקדת צוואה

השאירו פרטים להתקשרות ויועץ משפטי מטעמנו ייצור אתכם קשר ב24 שעות הקרובות

בשליחת פנייה זו הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי מסמארט וויל. אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים לא למסור את הדואל שלכם לצד שלישי. תוכלו לקרוא עוד תחת תנאי הפרטיות שלנו