צוואה ללא ירושה – מה עושים? המדריך השלם עבורכם

יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)

היטל השבחה על דירה בירושה

האם קיים מס ירושה בישראל?

סוגי צוואות במדינת ישראל: מדריך מקיף

צוואה בכתב יד דוגמא – כולל דוגמאות והסברים

רשם הירושות – המדריך השלם

הפקדת צוואה – מתי? מי? כל מה שרציתם לדעת

איך לבחור עורך דין צוואות או ירושות – כמה טיפים עבורכם

צוואה לדוגמא – כולל דוגמאות והסברים

צוואה בכתב יד – בכלל תקף? המדריך השלם

תצהיר הסתלקות מירושה – מידע מקיף

התנגדות לצוואה – מה זה ואיך עושים זאת נכון?

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות
התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה הוא עניין בעל חשיבות רבה בתחום דיני הירושה. עם זאת, חשוב להבין את מושג ההתנגדות לצוואות, למי יש זכות להגיש אותה ואת השיטות השונות לשימוש בכלי זה. במאמר זה נועד נעניק לכם הכוונה מקיפה לגבי התנגדות לצוואה – מה זה ואיך עושים זאת נכון? ומענה לשאלות הדוחקות ביותר בהקשר זה.

התנגדות לצוואה – מה זה, בעצם?

המושג "התנגדות לצוואה" מתייחס להליך משפטי שמטרתו להטיל ספק בלגיטימיות של צוואה מסוימת. הליך זה מתאפשר על פי סעיף 67 לחוק הירושה תשכ"ה-1965 ומתעורר בו הצורך כאשר בעל דין סבור כי הצוואה אינה משקפת במדויק את כוונות המנוח או אם קיימים חשדות סביב תהליך ונסיבות יצירתה.

למי יש זכות להגיש התנגדות לצוואה? 

על פי הוראות חוק הירושה, כל אדם בעל אינטרס לגיטימי בנושא העיזבון, רשאי להתנגד לצוואה. 

בסעיף 67 של חוק הירושה זהותם של האנשים הזכאים להגיש התנגדויות לצוואות, מותווית במילים: "כל המעוניין בדבר". מנוסח זה אנו למדים כי אין מדובר ברשימה סגורה של בעלי זכויות מוגדרים שיכולים לערער כחוק על תקופתה של הצוואה. הלכה למעשה, המחוקק הותיר לקונה בנושא הזכאות להגשת התנגדות לצוואה או התנגדות למתן צו ירושה, באופן שהשאיר את הנושא פתוח לפרשנותם של בתי המשפט בישראל. 

בהמשך לכך, ההלכה הפסוקה מעידה על כך שמבחינה שיפוטית הזכאות להגשת התנגדות לצוואה קיימת עבור כל מי שעומדים בקריטריונים להלן:

 1. כל מי שעשויים להפיק תועלת מעיזבון המנוח, כגון יורש על פי דיני הירושה או מוטב ששמו הופיע בצוואה שעליה הוגשה התנגדות.
 2. אלה שיש להם זכויות ממוניות אובייקטיביות בעיזבון בהווה, בשונה ממי שיש לו אינטרס עתידי או משוער בנושא.

יתרה מכך, ראוי להזכיר כמה דוגמאות מהפסיקה המדגימות את קבוצות האנשים המורשות לערער על צוואה, כגון יורש לפי דיני הירושה שלא נכלל בבקשה לצו ירושה, יורש לפי חוק הירושה שהוחרג בצוואה תקפה, יורש לפי דיני הירושה שחלקו הצטמצם, יורש שהוזכר בצוואה קודמת של המנוח או נושה בעל תביעה נגד העיזבון.

מהן העילות להגשת התנגדות לצוואה? 

קיימות עילות ספציפיות שבגינן ניתן להתנגד לצוואה, המאפשרות לפקפק בתקפותה. ניתן לסווג את העילות לערעור על צוואה לחמש קטגוריות עיקריות, לרבות:

 1. היעדר תוקף משפטי: זה כולל מצבים שבהם הצוואה אינה ברורה כל צרכה, מעורפלת או מפרה דרישות משפטיות, כגון צוואה שנערכה על ידי קטין או שישומה כרוך בפעולות בלתי חוקיות.
 2. חוסר רצון חופשי של המצווה: זה נוגע למקרים שבהם כושר קבלת ההחלטות של המוריש נפגע, במקרים של השפעה בלתי הוגנת או כפייה שלא כדין לעריכת צוואה.
 3. הנחיות לא ברורות: הכוונה היא להוראות בצוואה שקשה להבין או לפרש את רצון המוריש לפיהן.
 4. הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות: מדובר בהוראות בצוואה המנוגדות לחוק או לטובת הציבור.
 5. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה: הדבר מתרחש כאשר הצוואה כוללת הוראות המעניקות הטבות לעד שהשתתף בתהליך עריכת המסמך.

מלבד סיבות ראשוניות אלו, ניתן לערער על צוואה גם על סמך פגמים צורניים שונים וטענות לזיוף.

תהליך התנגדות לצוואה – איך עושים זאת נכון?

הגשת התנגדות לצוואה כרוכה בתהליך מורכב המצריך הדרכה של עורך דין התנגדות לצוואה. בשורות להלן נתאר את השלבים הנוגעים להליך זה בקווים כלליים:

זיהוי סיבות ואיסוף ראיות

נהוג להתחיל בזיהוי עילות ההתנגדות ואיסוף ראיות רלוונטיות לביסוס הטענות הללו. זה עשוי לכלול ניתוח של הצוואה, עיון במסמכים רלוונטיים והתייעצות עם עדים או מומחים.

ניסוח מכתב ההתנגדות והתצהיר

יש להכין מכתב התנגדות רשמי, המציין בבירור את הנימוקים להתנגדות ונתמך בראיות שנאספו. למכתב זה יש לצרף תצהיר המאשר את נכונות העובדות שהוגשו. בנוסף, יש לכלול ייפוי כוח אם מדובר בייצוג על ידי עורך דין.

הגשה לרשם לענייני ירושה

יש להגיש את מכתב ההתנגדות, התצהיר והמסמכים הרלוונטיים לרשם לענייני ירושה. זה בדרך כלל דורש תשלום של אגרה. יש לבצע את ההגשה בלשכת הרשם בה מטופלת הבקשה לקיום הצוואה.

הערכת הצורך בפעולות משפטיות נוספות

כאן המקום להעריך אפשרות להגשת תביעות משפטיות משלימות לצד ההתנגדות. אלה עשויות לכלול בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני, קבלת צו מניעה, ייזום תפיסות נכסים ועוד. בחירת הפעולות צריכה להתאים לאופי המקרה ורצוי שתיעשה בהכוונת עו"ד לענייני ירושה.

העברה לבית המשפט לענייני משפחה

חשוב לציין כי הסמכות לדון בהתנגדויות לצוואה נתונה לבית המשפט, ולא לרשם לענייני ירושה. לכן עם הגשת ההתנגדות, התיק יועבר לבית משפט לענייני משפחה. בבית המשפט יראו את מבקש צו הצוואה כתובע ואילו המתנגדים ייחשבו כנתבעים בתיק.

אילו פרטים צריכים להופיע במסמך ההתנגדות לצוואה?

בעת חיבור מסמך התנגדות לצוואה, חיוני לשלב בו את המרכיבים הבאים:

 1. מבוא:
 • זיהוי הצדדים המעורבים, לרבות המתנגד (המכונה "המשיב") והמבקש את צו קיום הצוואה.
 • התייחסות למעורבותו של האפוטרופוס הכללי בתיק, אם רלוונטי.
 • רשימה של שמות כל המוטבים המוזכרים בצוואה.

 1. כותרת:

בכותרת מכתב ההתנגדות יש לציין בבירור: "התנגדות לבקשה לצו לקיום הצוואה".

 1. כותרת משנה:

בכותרת המשנה של מכתב ההתנגדות יש לכתוב: "ואלה הסיבות להתנגדות" ובהמשך לכך יפורטו העילות להגשת ההתנגדות.

יש חשיבות מכרעת לארגן את מכתב ההתנגדות בצורה קוהרנטית, תוך התייחסות לכל סיבה להתנגדות בצורה ברורה ותמציתית. 

רצוי לחלק את עילות ההתנגדות לשלושה סעיפים עיקריים:

 1. פירוט העובדות והצדדים המעורבים
 2. נימוקי ההתנגדות
 3. הסעדים המבוקשים בידי המתנגד

בארגון עילות ההתנגדות לשלושה חלקים מובחנים אלו, יציג מכתב ההתנגדות טיעון מובנה וקוהרנטי המסייע לרשם ולבית המשפט בהבנת מהות ההתנגדות והסעדים המתבקשים.

כמה עולה הגשת התנגדות לצוואה?

ככלל, קיימות שתי שיטות תמחור להתנגדות לצוואה: סכום קבוע שנקבע מראש או אחוז מהירושה הצפויה. עורכי דין מבקשים בדרך כלל כ-5% מהירושה הצפויה כאשר משתמשים בשיטת האחוזים. אולם במקרים מסוימים ניתן לקבוע סכום בסיס שאליו מתווסף האחוז.

לחילופין, במקרים שאינם מבוססים על אחוזים, העלות הממוצעת של ערעור צוואה נעה בין 40 ל-80 אלף שקל, אך היא יכולה אף להאמיר למאות אלפי שקלים. חשוב לקיים דיון שקוף עם עורך הדין טרום העסקתו לגבי מבנה התמחור וכל העלויות הנוספות הפוטנציאליות שעלולות לצוץ בתהליך הערעור על הצוואה.

האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה ללא עורך דין?

אמנם זה במסגרת זכויותיכם לייצג את עצמכם בהליך להגשת התנגדות לצוואה, אך בדרך כלל לא כדאי לעשות זאת, שכן מקרים אלו נוטים להיות מורכבים ביותר, והם דורשים מומחיות וניסיון משמעותיים בתחום דיני הירושה. גם אם יש לכם סיבה מוצדקת לכאורה לערער על הצוואה, הצגת ראיות לא מספקת מצידכם, היא דוגמא לגורם שעלול להשפיע לרעה על תוצאות התיק שלכם.

לכן, מומלץ בחום להיעזר בעורך דין דיני צוואות מנוסה על מנת להתמודד עם המורכבות של הליך ההתנגדות לצוואה בהצלחה.

קראו עוד על בחירת עורכי דין עבור צוואות / ירושות – במדריך הבא.

לסיכום

התנגדות לצוואה היא תהליך שיכול להיות מורכב ורב ניואנסים, וככזה, הוא דורש התייחסות זהירה וליווי של עורך דין צוואות וירושות מנוסה. לכן בין אם מדובר בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה על בסיס פגמים מהותיים במסמך, טיפול בפגמים צורניים בצוואה או הוכחת השפעה בלתי הוגנת, עורך דין מיומן יכול לספק לכם את התמיכה וההכוונה החיוניות לניווט במערכת המשפט ולהשגתה התוצאה הרצויה וההוגנת ביותר.

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

דניאל חנה, עורך דין מוסמך בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין, בעל תואר B.A במדעי החברה (ניהול), מגשר מוסמך ובעל התמחות בגישור משפחה מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין, חבר בוועדת כינוסים וחדלות פירעון של לשכת עורכי הדין וחבר בועדת ירושה של לשכת עורכי הדין (מחוז תל אביב).

עורך הדין דניאל חנה עוסק בייצוג, ליווי וייעוץ משפטי מקיף ומקצועי בכל הערכאות במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי מסחרי, ובכללם בחדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחידים ושל חברות, ייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל והסדרי חובות, דיני משפחה, צוואה וירושה, מקרקעין וכן בהליכי גישור ובוררות במגוון תחומי התמחותו.

עורך הדין דניאל חנה בעל ניסיון עשיר ורב שנים בניהול של תיקים מורכבים שבמרכזם סוגיות משפטיות סבוכות שמערבות את מגוון תחומי המשפט ופתרונן דורש ידע נרחב ומעמיק וחשיבה יצירתית.

הטלטלה העזה והקשיים הרגשיים אותם חווה כל אדם הנקלע להליכים משפטיים, כמו גם בני משפחתו הקרובים, החדירו בעורך הדין דניאל חנה את האמונה כי מעבר למחוייבותו לעבודה משפטית מקצועית ויסודית, הוא מחוייב ללוות כל לקוח באופן אישי ולהיות זמין וקשוב עבורו בכל עת.

עורך הדין דניאל חנה וצוות המשרד זמינים לרשותכם במהלך כל שעות הפעילות של המשרד.

אולי יעניין אותך

צוואה ללא ירושה – מה עושים? המדריך השלם עבורכם
יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)
היטל השבחה על דירה בירושה
התנגדות לצוואה

השאירו פרטים להתקשרות ויועץ משפטי מטעמנו ייצור אתכם קשר ב24 שעות הקרובות

בשליחת פנייה זו הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי מסמארט וויל. אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים לא למסור את הדואל שלכם לצד שלישי. תוכלו לקרוא עוד תחת תנאי הפרטיות שלנו