רשם הירושות – המדריך השלם

הפקדת צוואה – מתי? מי? כל מה שרציתם לדעת

איך לבחור עורך דין צוואות או ירושות – כמה טיפים עבורכם

צוואה לדוגמא – כולל דוגמאות והסברים

תצהיר הסתלקות מירושה – מידע מקיף

איתור צו ירושה – איך עושים ואיפה?

צוואה בכתב יד – בכלל תקף? המדריך השלם

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

צוואה בכתב יד נחשבת לסוג הצוואה הפשוט והבסיסי ביותר שניתן לערוך. זוהי צוואה שנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידו. בשונה מצוואות בעדים או צוואות בפני רשות משפטית, צוואה מסוג זה ניתנת לעריכה עצמאית והכנתה אינה מחייבת מעורבות של עורך דין או עדים, מה שמעורר לא אחת תהיות באשר לתוקפה המשפטי והדרך לאכיפתה. במדריך זה נסביר מי יכול לערוך צוואה בכתב יד ומהן הדרישות שהמסמך חייב לעמוד בהן על מנת להיחשב תקף ולהיות מוגן מפני התנגדויות ופסילה.

מהי צוואה בכתב יד ומהם מאפייניה הבולטים?

צוואה בכתב-יד היא מסמך משפטי הנוצר בידי אדם במטרה לפרט כיצד הוא מעוניין שנכסיו וממונו יחולקו לאחר פטירתו. המאפיין המרכזי של צוואה בכתב יד, הוא היותה מסמך שנכתב כולו בכתב היד של המוריש בלבד, מתוארכת וחתומה על ידיו, כשגם החתימה והתאריך ליצירת המסמך, מוספים באופן ידני בכתב ידו של אותו מוריש.

מי יכול לערוך צוואה בכתב יד?

כל אדם בגיר בישראל, רשאי לערוך עבור עצמו באופן עצמאי צוואה הכתובה בכתב ידו, ללא צורך לשלם לעורך דין לעריכת צוואות או נוטריון ומבלי שיידרש לנוכחותם של עדי קיום לצוואה לכן מדובר בדרך הנוחה והקלה ביותר לכאורה, לעריכת צוואות.

מהן הדרישות שצוואות בכתב יד חייבות לעמוד בהן על מנת להיחשב תקפות?

על מנת שצוואה בכתב-יד תיחשב תקפה מבחינה משפטית, על המסמך כולו להיות כתוב בכתב היד של המצווה, לכלול את ציון התאריך שבו היא נערכה ולהיות חתומה בידו. בצוואות מסוג זה אסור שיהיו חלקים שהוכתבו או תומללו על ידי אדם אחר. כל עוד הצוואה כתובה מתחילתה ועד סופה בכתב ידו של המוריש, מכילה את חתימתו האישית ומבטאת בבירור את כוונתו לחלק את נכסיו למוטבים ספציפיים לאחר מותו – היא אמורה להיות קבילה וברת אכיפה. אולם המציאות מלמדת כי הדבר איננו מבטיח כי לא תוגשנה התנגדויות לקיום צוואה מסוג זה.

לכן כדאי מאוד לפנות למומחיות של עורך דין צוואות וירושה כדי שיעיין בצוואה לפני החתימה עליה, לצורך מתן שכבת ביטחון נוספת למצווה.

מה החסרונות של צוואה בכתב יד?

ביתרונה של צוואה בכתב יד, טמון גם חסרונה. שכן, עקב העדר החיוב בנוכחות עדים במעמד חתימת המסמך, קל יותר לערער על תקפותה. כך קורה שלא אחת, ערעורים על צוואות בכתב יד מוגשים על ידי בעלי עניין בעיזבונו של המצווה, אשר אינם מרוצים מהוראותיהן. אלו נוהגים להגיש התנגדות לצוואה בנימוקים שונים, שלעיתים מתייחסים לפגמים צורניים (טכניים) במסמך כמו העדר תאריך או חתימה של המצווה, ובמקרים אחרים – לפגמים מהותיים כדוגמת הטענה לכך שהמסמך מזויף או שהמצווה לא היה צלול דעת במעמד עריכתו. מכאן החשיבות הרבה של הקפדה על ניסוח ההנחיות באשר לחלוקת נכסי המוריש, בצורה מפורשת וחד משמעית עד כמה שניתן.

עוד יצויין, כי מאחר ומדובר במסמך שנערך ידנית בידי המוריש, פחות שכיח למצוא עבור צוואה בכתב יד דוגמא אמינה שניתן להסתמך עליה באינטרנט.

רוצים לדעת מהן הדרישות לעריכת צוואה תקפה? קראו את המאמר שלנו על צוואה לדוגמא – כולל דוגמאות והסברים.

האם ניתן לערער על צוואה בכתב יד?

בדומה לסוגי צוואות אחרים, גם על צוואה בכתב-יד ניתן לערער. זאת באמצעות הגשת בקשת התנגדות לרשם הירושות, בעקבות הגשת הבקשה להוצאת צו קיום לצוואה. לאחר מכן יעביר הרשם את ההתנגדות בכתב לבדיקתו של בית הדין לענייני משפחה שיבדוק את המסמך לעומקו לשם קביעת תוקפו המשפטי. אולם חשוב לציין כי נטל ההוכחה לפגמים בצוואה, מוטל על המערער על תקפותה.

עם זאת, ראוי לציין כי בשל האופי הבלתי פורמלי של צוואות הנערכות בכתב ידם של מורישים והיעדר האילוץ לכלול עדים במעמד יצירתן, הן עשויות להיות חשופות יותר להתנגדויות ולקשיים שונים ביישום הוראותיהן, בהשוואה לסוגים אחרים של צוואות, כגון צוואות בנוכחות עדים או כאלה שהוכנו בפני רשות (למשל, בפני שופט, חבר בית הדין הרבני, רשם בית המשפט או רשם ירושה, וכן צוואות נוטריוניות).

העילות השכיחות לפסילת צוואות בכתב יד

אתגר נפוץ אחד עם צוואות בכתב יד הוא הטלת ספק באמיתות המסמך. עלולים להתעורר ספקות האם המוריש אכן כתב את הצוואה בעצמו או אם קיימות ראיות המעידות על ניסיון לזייף את הצוואה למען רווח אישי, מעורבות מוטבים בעריכת הצוואה או הפעלת השפעה בלתי-הוגנת על המצווה מצד גורמים אינטרסנטיים.

זאת ועוד, עלולות להתעורר מחלוקות בדבר פירוש ההוראות בצוואה וחלוקת רכושו של המוריש. סוגיות אלו עלולות להביא לפסילתה של הצוואה במלואה או לפסילת חלקים ספציפיים בה, ולהקשות על קיום כוונות המוריש לאשורן.

האם יש דרך להגן על צוואות בכתב יד?

בהחלט ניתן לנקוט בצעדים להגנה על צוואה הולוגרפית (צוואה בכתב-יד). ראשית, חשוב לוודא שהצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המוריש עצמו בלבד, חתומה בכתב ידו בלבד וכוללת את תאריך היצירה של המסמך.

יתרה מכך, נוסח צוואה בכתב יד חייב לספק ם הנחיות ברורות וספציפיות מאוד לחלוקת הנכסים תוך ציון מפורש של זהות המוטבים. מעבר לכך, מומלץ מאוד לבחון את הצוואה על ידי הבאתה לבדיקה במשרד עורכי דין המתמחה בצוואות וירושות, לפני החתימה עליה. שכן, עו"ד דיני ירושה, יכול להמליץ למצווה על שימוש במנגנונים נוספים לטובת הגנה על צוואתו.

בנוסף לאמצעים אלו, חשוב לשמור את העותק המקורי של הצוואה במקום מאובטח. כדאי לשקול גם את האפשרות להפקדת הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.כדי להגן עוד יותר על הצוואה מפני מחלוקות פוטנציאליות, המוריש עשוי לשקול לכלול בצוואתו הצהרה המסבירה את כוונותיו ואת הסיבות להחלטותיו.

אפשרות נוספת היא לתקף את המסמך באישור נוטריוני, ובכך להוסיף לו שכבה נוספת של אותנטיות והגנה.

חשוב לציין כי בעוד שאמצעים אלה יכולים לסייע להגן על צוואה בכתב יד, הם לא מקנים חסינות הרמטית מפני הגשת התנגדויות או ביטול הצוואה על ידי בית משפט אם יתגלו פגמים מהותיים או צורניים משמעותיים בה. עם זאת, צוואה ערוכה היטב, העומדת בדרישות החוק וברורה בלשונה יכולה בהחלט להקשות על ניסיונות התנגדות למימוש ולהגביר את הסיכוי להוצאת רצונות המוריש מןהכוח אל הפועל.

לסיכום

כאשר שוקלים את האפשרות ליצירת צוואה בכתב יד ולבטח כאשר עסקינן במקרה המורכב יותר של צוואה הדדית בכתב יד, חשוב במיוחד לקחת בחשבון את היתרונות אל מול החסרונות והסיכונים המשפטיים הגלומים בכך. כדי להבטיח בטיח שהצוואה שלכם מנוסחת וערוכה בצורה מדויקת, תוך עמידה בכלל הדרישות המשפטיות והתייחסות לכל השיקולים הנוגעים לחלוקת העיזבון, מומלץ בכל זאת לשקול את האפשרות לעריכת צוואה נוטריונית באמצעות משרד עורכי דין מהימן המתמחה בדיני ירושה. כך תגנו על  יורשיכם מפני מחלוקות פוטנציאליות שעלולות להתעורר ברגע האמת ותגדילו את הסיכויים למימוש רצונותיכם בבוא העת.

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

דניאל חנה, עורך דין מוסמך בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין, בעל תואר B.A במדעי החברה (ניהול), מגשר מוסמך ובעל התמחות בגישור משפחה מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין, חבר בוועדת כינוסים וחדלות פירעון של לשכת עורכי הדין וחבר בועדת ירושה של לשכת עורכי הדין (מחוז תל אביב).

עורך הדין דניאל חנה עוסק בייצוג, ליווי וייעוץ משפטי מקיף ומקצועי בכל הערכאות במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי מסחרי, ובכללם בחדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחידים ושל חברות, ייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל והסדרי חובות, דיני משפחה, צוואה וירושה, מקרקעין וכן בהליכי גישור ובוררות במגוון תחומי התמחותו.

עורך הדין דניאל חנה בעל ניסיון עשיר ורב שנים בניהול של תיקים מורכבים שבמרכזם סוגיות משפטיות סבוכות שמערבות את מגוון תחומי המשפט ופתרונן דורש ידע נרחב ומעמיק וחשיבה יצירתית.

הטלטלה העזה והקשיים הרגשיים אותם חווה כל אדם הנקלע להליכים משפטיים, כמו גם בני משפחתו הקרובים, החדירו בעורך הדין דניאל חנה את האמונה כי מעבר למחוייבותו לעבודה משפטית מקצועית ויסודית, הוא מחוייב ללוות כל לקוח באופן אישי ולהיות זמין וקשוב עבורו בכל עת.

עורך הדין דניאל חנה וצוות המשרד זמינים לרשותכם במהלך כל שעות הפעילות של המשרד.  

אולי יעניין אותך

רשם הירושות – המדריך השלם
הפקדת צוואה – מתי? מי? כל מה שרציתם לדעת
איך לבחור עורך דין צוואות או ירושות – כמה טיפים עבורכם
Header desk@2x

השאירו פרטים להתקשרות ויועץ משפטי מטעמנו ייצור אתכם קשר ב24 שעות הקרובות

בשליחת פנייה זו הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי מסמארט וויל. אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים לא למסור את הדואל שלכם לצד שלישי. תוכלו לקרוא עוד תחת תנאי הפרטיות שלנו