יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)

היטל השבחה על דירה בירושה

האם קיים מס ירושה בישראל?

סוגי צוואות במדינת ישראל: מדריך מקיף

צוואה בכתב יד דוגמא – כולל דוגמאות והסברים

התנגדות לצוואה – מה זה ואיך עושים זאת נכון?

רשם הירושות – המדריך השלם

הפקדת צוואה – מתי? מי? כל מה שרציתם לדעת

איך לבחור עורך דין צוואות או ירושות – כמה טיפים עבורכם

צוואה בכתב יד – בכלל תקף? המדריך השלם

תצהיר הסתלקות מירושה – מידע מקיף

איתור צו ירושה – איך עושים ואיפה?

צוואה לדוגמא – כולל דוגמאות והסברים

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

מעוניינים לערוך צוואה אך לא בטוחים מהיכן להתחיל? טוב שהגעתם לכאן. במדריך הבא תמצאו צוואה לדוגמא – כולל דוגמאות והסברים שחשוב להכיר לפני שניגשים לתהליך החשוב של עריכת צוואה.

איך המבנה של הצוואה צריך להיראות?

המבנה של צוואה תלוי במידה רבה בסוג הצוואה שבחר המוריש לערוך. אולם בצוואות סטנדרטיות, מבנה הצוואה כולל בדרך כלל מספר אלמנטים מרכזיים: זה מתחיל בכותרת המסמך, שהיא בדרך כלל "צוואה", שלאחריה ישנה פסקה עם פרטי המצווה. לאחר מכן, הצוואה מכילה הנחיות בדבר חלוקת רכוש המוריש. סעיף זה מתאר כיצד יש לחלק את הנכסים בין המוטבים של המצווה.

לאחר הוראות חלוקת הרכוש, יש הצהרה המכריזה: "זו צוואתי". בכך ניתן לאשר את כוונת עורך המסמך לייעד אותו לשמש כצוואתו הרשמית כמוריש. חתימת המוריש באה בעקבות הצהרה זו. במקרה של צוואה בנוכחות עדים, תופיע אחרי חתימתו של המצווה, גם הצהרה מידי שני עדים המאשרים שזיהו את המוריש כעורך הצוואה.

אם הצוואה היא צוואה נוטריונית, היא נחתמת בפני נוטריון, ואין צורך באישור העדים. עם זאת, בדרך כלל מצורף לצוואה טופס אישור נוטריון, יחד עם מידע על עריכת הצוואה וכיצד התקבלו הנחיות המוריש. חשוב לדעת שבכל מקרה, גם במקרה של צוואה לדוגמא כפי שתוכלו לראות למטה – יש מקרים רבים ופרטניים שבהם רק הייעוץ של עורך דין מנוסה בתחום, יאפשר לכם לצלוח את נושא הכנת וכתיבת צוואה בצורה מיטבית. למרות הרצון שלנו לראות איך נראית צוואה כללית – זהו רק מתווה כללי ואינו מתאים לכל אחת ולכל משפחה.

מנגד, צוואה בכתב יד, המכונה גם צוואה הולוגרפית, אינה מחייבת עדים כלל. במקרה זה, די בכך שהמסמך יהיה כתוב בכתב ידו של המוריש עצמו ויחתם על ידו.

מהם הפרטים שהכרחי לכלול בצוואה?

צוואה כוללת בדרך כלל פרטים חשובים המבטיחים חלוקה תקינה של עזבונו של המוריש. פרטים אלה כוללים בדרך כלל מידע על המוריש, היורשים, הנחיות לחלוקת נכסי העיזבון וכל תנאי ספציפי הקשור לחלוקה. בצוואה יש לפרט בבירור את הנכסים המרכיבים את העיזבון, לזהות את היורשים בבירור, לקבוע אילו נכסים יוקצו לכל יורש, ולפרט את האופן והתנאים שבהם יחולק העיזבון ביניהם.

הוראות אלה מסמיכות את המוריש להפעיל שליטה על חלוקת עזבונו לאחר לכתו. כאן המקום להדגיש את המשמעות הרבה של ניסוח מדויק של הצוואה, ואת ההכרח של מבצעי הצוואה ועורכיה להקפיד על בהירות הוראותיה וניסוחה. לניסוח מדויק והקפדה יסודית על תוכן המסמך והנחיותיו, יש חשיבות מרבית על מנת להבטיח ביצוע תקין של כוונות המוריש בבוא העת.

בצורה תמציתית ריכזנו את הפרטים שכל צוואה צריכה לכלול:

צוואה סטנדרטית צריכה לכלול מספר מרכיבים חיוניים כדי להבטיח את מימוש רצונו של המצווה ולמנוע סכסוכים עתידיים. הנושאים החשובים ביותר שיש לכלול הם:

  1. פרטי המצווה המלאים, כולל שם, תעודת זהות וכתובת.
  2. הצהרה ברורה כי זוהי צוואתו האחרונה של המצווה, המבטלת כל צוואה קודמת.
  3. רשימה מפורטת של הנכסים והרכוש שברשות המצווה.
  4. זהות היורשים ופירוט חלקו של כל יורש בעיזבון.
  5. מינוי מנהל עיזבון ו/או אפוטרופוס במקרה של יורשים קטינים.
  6. הוראות מיוחדות, כגון תנאים למימוש הירושה או בקשות אישיות.
  7. חתימת המצווה ותאריך עריכת הצוואה.
  8. חתימות של שני עדים (בצוואה בעדים) או אישור נוטריוני (בצוואה נוטריונית).

חשוב לציין כי בעוד שניתן להכין צוואה באופן עצמאי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה כדי להבטיח את תקפותה המשפטית של הצוואה ולמנוע בעיות עתידיות.

מה חשוב לדעת על עריכת צוואה הדדית?

צוואה יכולה להיווצר על ידי אדם בודד, ובמקרה זה היא מכונה צוואת יחיד. לחילופין, צוואה יכולה להיערך במשותף על ידי בני זוג כצוואה אחת משותפת, או כשני מסמכי צוואה נפרדים הנערכים על בסיס אינטרס ההסתמכות של בני הזוג זה על זה. בשני המקרים האחרונים, הצוואה תכונה "צוואה הדדית". כאשר נערכות צוואות הדדיות, שני בני הזוג מקבלים יחד החלטות לגבי הוראות צוואותיהם. במסגרת זו לרוב קובעים בני הזוג כי בעת שאחד מהם יילך לעולמו, עיזבונו יועבר לחזקתו של השני, ולהיפך. עוד נקבע בצוואות אלו כי בעת פטירתם של שני המצווים, עיזבונם יעבור לצד שלישי לבחירתם, כמו ילדיהם. אולם בהקשר לעריכת צוואה הדדית, חשוב לדעת שסעיף 8 א' בחוק הירושה מונע מבני הזוג לערוך שינויים בצוואה ללא ידיעת הצד השני. בכך צוואות אלו מגינות על ייעודן, שהוא לעגן משפטית את ההסתמכות ההדדית בין בני הזוג.

מה עושים בהעדר צוואה?

בהעדר צוואה, היורשים החוקיים של האדם שהלך לעולמו, נדרשים להגיש בקשה לצו ירושה למשרדי רשם הירושה. במסמך זה תפורט זהותם של היורשים של המנוח, בהתאם לחוק הירושה ועקרונות הירושה על פי דין, שהם למעשה קרובי משפחתו הנותרים. מעוניינים לדעת עוד על הוצאת צו ירושה? קראו את המאמר שלנו בנושא איתור צו ירושה – איך עושים ואיפה.

   צוואה לדוגמא  

1. הואיל ואין אדם יודע את יום פקודתו, והואיל וברצוני לעשות צוואה בה אביע את רצוני האחרון, לפיכך, אני החתומה מטה, הגב' ישראלה ישראלי הנושאת תעודת זהות מספר 012345674, מצווה בזאת מה שיעשה ברכושי לאחר מותי.  

2. אני עושה את צוואתי בדעה צלולה, מרצוני החופשי וללא כל לחץ, אונס, כפייה או איומים.

3. זו צוואתי האחרונה והמחייבת, וכל צוואה אחרת שעשיתי בעבר מבוטלת.

4. תחילה, כדי להעניק לי כבוד אחרון אני מצווה שבטרם חלוקת עזבוני, ישולמו מעיזבוני כל חובותיי לרבות הוצאות הלווייתי, הקבורה, השיבעה והקמת המצבה על קברי.

5. את כל נכסי המקרקעין שיהיו בבעלותי ביום מותי, אני מצווה בחלקים שווים לשלושת ילדיי:
1/3 לבני מר רוני ישראלי הנושא תעודת זהות שמספרה 563236544 (להלן: "רוני").
1/3 לביתי מיכל ישראלי הנושאת תעודת זהות שמספרה 982365477 (להלן: "מיכל").
1/3 לבני עידו ישראלי הנושא תעודת זהות שמספרה 256897411 (להלן: "עידו").  

6. את הרכב שיהיה בבעלותי ביום מותי אני מורישה לביתי מיכל.

7. את כל יתר הרכוש (מיטלטלין) שיהיה בבעלותי ביום מותי לרבות, תכולת הבית, התכשיטים וכו', אני מצווה בחלקים שווים לשלושת ילדיי: רוני, מיכל ועידו.

8. את כל הכספים שיהיו לי ביום מותי, לרבות בחשבונות הבנק, תכניות חסכון, מניות, ני"ע וכו' אני מורישה בחלקים שווים לשלושת ילדיי רוני, מיכל ועידו.

9. אם חו"ח מי מילדיי ימות לפניי, אזי אני מצווה שהחלק שמגיע לו מעיזבוני, יחולק בין ילדיו בחלקים שווים.    

ולראיה באתי על החתום היום, 22/08/2020       __________________    

לסיכום

אף על פי שהסתמכות על צוואה לדוגמא מהאינטרנט יכולה להיות מפתה, חשוב לדעת שהדבר כרוך בסיכונים מסוימים. לעתים קרובות, הניסוח המסופק עשוי שלא להתאים לרצונות הספציפיים של המצווה, ובמקרים מסוימים, הוא עשוי אפילו להיות בעייתי וליצור פתח להגשת התנגדויות למימוש הצוואה. לכן, מומלץ לנקוט משנה זהירות בעת שימוש בתבניות צוואה קיימות מהאינטרנט, מכיוון שהן עשויות שלא לשקף את כוונותיכם במדויק ועלולות להוביל לסיבוכים משפטיים בהמשך. מומלץ תמיד להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות מנוסה או נוטריון, שיוכל לסייע לכם בעריכת צוואה התואמת את הדרישות הספציפיות שלכם ולהבטיח את תקפותה.

לסיוע בעריכת צוואה מקיפה, מפורטת, יסודית ותקפה משפטית – פנו כעת למשרדנו ונתאם עבורכם פגישת ייעוץ ראשונית.

עורך דין צוואות דניאל חנה

עו"ד דניאל חנה

מומחה בתחום צוואות וירושות

דניאל חנה, עורך דין מוסמך בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין, בעל תואר B.A במדעי החברה (ניהול), מגשר מוסמך ובעל התמחות בגישור משפחה מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין, חבר בוועדת כינוסים וחדלות פירעון של לשכת עורכי הדין וחבר בועדת ירושה של לשכת עורכי הדין (מחוז תל אביב).

עורך הדין דניאל חנה עוסק בייצוג, ליווי וייעוץ משפטי מקיף ומקצועי בכל הערכאות במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי מסחרי, ובכללם בחדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחידים ושל חברות, ייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל והסדרי חובות, דיני משפחה, צוואה וירושה, מקרקעין וכן בהליכי גישור ובוררות במגוון תחומי התמחותו.

עורך הדין דניאל חנה בעל ניסיון עשיר ורב שנים בניהול של תיקים מורכבים שבמרכזם סוגיות משפטיות סבוכות שמערבות את מגוון תחומי המשפט ופתרונן דורש ידע נרחב ומעמיק וחשיבה יצירתית.

הטלטלה העזה והקשיים הרגשיים אותם חווה כל אדם הנקלע להליכים משפטיים, כמו גם בני משפחתו הקרובים, החדירו בעורך הדין דניאל חנה את האמונה כי מעבר למחוייבותו לעבודה משפטית מקצועית ויסודית, הוא מחוייב ללוות כל לקוח באופן אישי ולהיות זמין וקשוב עבורו בכל עת.

עורך הדין דניאל חנה וצוות המשרד זמינים לרשותכם במהלך כל שעות הפעילות של המשרד.  

אולי יעניין אותך

יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)
היטל השבחה על דירה בירושה
האם קיים מס ירושה בישראל?
Header desk@2x
פנו להתייעץ בנוגע לצוואה

השאירו פרטים להתקשרות ויועץ משפטי מטעמנו ייצור אתכם קשר ב24 שעות הקרובות

בשליחת פנייה זו הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי מסמארט וויל. אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים לא למסור את הדואל שלכם לצד שלישי. תוכלו לקרוא עוד תחת תנאי הפרטיות שלנו