ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

החל מ - 2,500* ₪

יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר אשר מבין את משמעות המסמך, מטרותיו ותוצאותיו, למנות מראש אדם שהוא סומך עליו כי יטפל בענייניו הרפואיים, ענייניו האישיים וענייניו הרכושיים (כולם או חלק מהם) בצורה הטובה ביותר, וכמו כן באילו תנאים ואופן יהיה על מיופה הכח שנבחר לקבל החלטות בעניינים אלה,  אם וכאשר עורך יפוי הכח המתמשך (הממנה) לא יוכל עוד לטפל בעניינים אלה בכוחות עצמו עקב פגיעה במצבו הקוגנטיבי. 

את עריכת יפוי הכח המתמשך והחתימה עליו יש לבצע בפני עורך דין שעבר הכשרה מקצועית מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

מה כולל

ליווי של עורך דין מורשה לבצע ייפוי כוח מתמשך מטעם המדינה
תהליך פשוט ומהיר
אפשרות לתהליך ללא יציאה מהבית / בית החולים
ליווי מקצועי בכל שלב

שאלות ותשובות

במקרה כזה, בני משפחתו יאלצו לפנות בדחיפות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. חשוב לדעת שבמרבית המקרים הליך מינוי אפוטרופוס יקר, ארוך ומסורבל יותר מהפעלת ייפוי הכח המתמשך. יתר על כן, במקרה שמתעוררת מחלוקת בין בני המשפחה באשר לזהות האפוטרופוס, העניינים בהם יוכל לקבל החלטות וכו', עלול להיווצר סכסוך משפחתי.
ככלל, תוקפו של ייפוי הכח המתמשך אינו מוגבל בזמן והוא יהיה בתוקף עד למועד מותו של מיפה הכח (הממנה), יחד עם זאת באפשרות הממנה לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל עת וזאת באמצעות מסירת הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי. חשוב לדעת כי אחת לשלוש שנים ממועד הפקדת ייפוי הכח המתמשך, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורת על מנת לוודא לוודא שהוא מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו.
מה נדרש לעשות אם לאחר שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף חל שיפור במצבו של הממנה והוא שוב מסוגל לקבל החלטות בכוחות עצמו?
על הממנה להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי ולהודעתו עליו לצרף אישור רפואי שמוכיח זאת, והאפוטרופוס הכללי ישלח על כך הודעה לממנה ולמיופה הכח.
על פי החוק רק עורך דין שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך. יחד עם זאת, כאשר ייפוי כח מתמשך עוסק בעניינים רפואיים בלבד, ניתן לערוך אותו בפני כל עורך דין וגם בפני בעלי מקצוע טיפוליים כדוגמת רופא, פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי.
יש לכם שאלה? צריכים עזרה?

הדרך הכי פשוטה, יעילה ובטוחה למה שבאמת חשוב

ייפוי כח מתמשך - המדריך השלם

ייפוי כוח מתמשך משמש כמסמך משפטי מחייב המציע חלופה לאפוטרופסות. הכנת ייפוי כח מתמשך מעניקה לאנשים בני 18 לפחות את היכולת לקבוע מי ינהל את ענייניהם במקרה שלא יהיו מסוגלים לעשות זאת בשל נסיבות רפואיות או קוגניטיביות. נסיבות אלו עשויות לכלול פציעות מתאונות, מחלות, ירידה בצלילות הדעת הקשורה להזדקנות, מוגבלויות נפשיות או כושר שיפוט לקוי. אם אינכם בטוחים האם עריכת המסמך רלוונטית עבורכם, מה חשיבותו ובאילו עלויות כרוכה הכנת ייפוי כח מתמשך - המדריך השלם שלנו בנושא חשוב זה, יספק לכם את כל התשובות לכל השאלות שכדאי להכיר.

למי מתאים לערוך ייפוי כח מתמשך ולאיזו מטרה הדבר מתבצע?

באופן כללי, ייפוי כוח מתמשך יכול להיות חיוני עבור כל אחד, במיוחד כאשר הוא מגיע לשלב בחיים בו קיים חשש אמיתי לגבי ירידה פוטנציאלית בבריאותו הפיזית ו/או הקוגניטיבית, אשר עשויה להשפיע על יכולתו לשמור על אוטונומיה במצבים שונים. מסמך זה משרת את מי שבוחרים לערוך אותו, בכך שהוא מאפשר להם לקבוע באופן יזום את זהות האנשים המהימנים שיפעלו לטובתם ויספקו מענה לצרכיהם, כאשר היכולת שלהם לעשות זאת תיפגע.

מתי ניתן להכין ייפוי כוח מתמשך?

ניתן להכין את ייפוי הכוח המתמשך רק בזמן שהמייפה (האדם המבקש להכינו), עדיין כשיר נפשית ושכלית לעריכתו, מודע ומבין היטב את משמעויותיו והשלכותיו הפוטנציאליות של המסמך. מכשיר משפטי זה שומר על רצונותיו של הפרט ומשמר את האוטונומיה שלו עד כמה שניתן, כאשר הוא נערך בצורה מקצועית ונכונה. אולם חשוב להיות ערים גם לדריסת הרגל המשמעותית שכלי זה מעניק למיופי הכוח בחייו של המייפה. לכן חשוב להכניס במסמך הוראות שימנעו ניצול לרעה של הסמכויות והכוח העצום המופקד בידיהם.

כמה עולה להכין ייפוי כח מתמשך (מחיר מעודכן)?

העלות של עריכת ייפוי כח מתמשך יכולה להשתנות ממקרה למקרה. אף על פי שלשכת עורכי הדין הגדירה כי שכר טרחת עו"ד מומלץ עבור הכנת ייפוי כח מתמשכים, הינו 5,000 ש"ח ליחידים ו-7,500 ש"ח לזוגות, מחירי השוק נעים בדרך כלל בין 2,500 ועד 5,000 שקלים ליחידים, ובין 4,500 ו- 7,500 שקלים לזוגות. כמובן, חשוב לציין שעלויות אלו כפופות לשינויים כתלות בנסיבות בכל מקרה לגופו, לרבות המורכבות של המסמך והזמן הנדרש לעריכתו.

ראוי גם להזכיר כי החוק אינו קובע מגבלה ספציפית על מחיר לעריכת ייפוי כח מתמשך. כך שכל עו"ד שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים לעריכתם של ייפויי כח מתמשכים, זכאי בפועל לגבות מלקוחותיו שכר טרחה כראות עיניו, בהתאם למומחיותו, מורכבות התהליך ומשך הטיפול הנחוץ להשלמתו.

אילו יתרונות מציע ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך מעניק לנו את היכולת להישאר בשליטה גם כאשר איננו יכולים לקבל עוד החלטות למען עצמנו. פתרון זה מאפשר למי שמאמצים אותו, להסדיר מראש את זהות מקבלי ההחלטות עבורם בנושאים אישיים המשפיעים על רווחתם בהיבטים שונים בחייהם. החלטות אלו עוסקות בנושאים הקשורים בצרכים היומיומיים של הפרט, סידורי מגורים, בחירות בריאותיות, רווחה גופנית ונפשית, עניינים חברתיים ועניינים הקשורים לרכוש וכספים.

גדולתו של ייפוי הכוח המתמשך, טמונה בגמישות שהוא מציע, בכך שהוא מאפשר לממנה לקבוע מתי הוא ייכנס לתוקף ובאילו תנאים, ומה תהיה חלוקת הסמכויות בין המיופים השונים, עד רמת הפרטים הקטנים.

מה הדרישות למינוי מיופי כוח במסגרת עריכת ייפוי כח מתמשך?

כדי להתמנות כמיופה כוח בהליך משפטי זה, על אדם להיות בן 18 לפחות וכשיר לפעול בשם המייפה. מיופי הכוח יכולים להיות קרובי משפחתו של המייפה, חבריו הקרובים או בעלי מקצוע שעליהם הוא סומך כדוגמת עורך דין, רואה חשבון וכיוצא באלו. מנגד, לא רשאים להתמנות כמיופי כח, ספקי שירותים בתשלום שלמייפה הכוח יש תלות בהם והם אינם קרובי המשפחה שלו. למשל, אנשים שאחראים על מקום המגורים של המייפה, מי שמספקים לו שירותי בריאות או רווחה ועוד. הסיבה לכך היא שהמחוקק שאף למנוע ניצול פסול של הסמכויות שייפוי הכוח מקנה למיופים.

אילו סמכויות ניתן להעניק למיופי הכוח באמצעות ייפוי כח מתמשך?

באמצעות ייפוי הכח המתמשך, ניתן להעניק למיופי הכוח סמכויות בתחומים שונים ובהם:

 • עניינים אישיים: החלטות הקשורות לרווחתו האישית של הממנה, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו ועניינים גופניים, נפשיים או סוציאליים, למעט עניינים הנוגעים לרכושו.
 • ענייני רכוש, נכסים ו/או כספים: ייפוי כח בהקשרי רכוש, נכסים וכספים מכסה החלטות ופעולות הקשורות לנכסיו, רכושו ו/או כספו של הממנה, כמו גם לחובותיו.
 • ענייני בריאות: ניתן לקבוע ייפוי כח ייעודי להחלטות הנוגעות לענייני בריאות והחלטות רפואיות הקשורות במייפה.

בידי מייפה הכוח נתונה הבחירה לקבוע במסמך מייפה כח ספציפי שיידאג לכל התחומים הנ"ל, או לחילופין - לפזר את הסמכות לטיפול בתחומים שונים בידי מיופי כח שונים. באפשרותו לקבוע הוראות ותנאים ספציפיים לגבי הטיפול בנושאים השונים או להחליט מראש שהוא מותיר חופש פעולה והפעלת שיקול דעת רב יותר בידי מיופי כוחו. בנוסף לכך, יכול מייפה הכח לקבוע במסמך, כי דיווח מטעם מיופי כוחו יימסר לגורמים ספציפיים, בהקשר לקבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו, בתחומים מסוימים. בדומה לכך, הוא רשאי אף להגדיר שפעילותם של המיופים שבחר, תהיה נתונה לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מה חשוב לכלול בייפוי כוח מתמשך?

בעת עריכת ייפוי כוח, חשוב להתייחס לעניינים ספציפיים בנפרד ולהגדיר בצורה ברורה האם מיופה הכוח מוסמך לקבל החלטות באותם תחומים. הדבר יכול להתבצע למשל, בהקשר לביצוע עסקאות בסכומים משמעותיים, הענקת מתנות מתוך רכושו ונכסיו, השקעות, מתן תרומות ומגוון סוגי טרנזקציות כספיות שהממנה רשאי להגביל מראש את סכומן או את ביצוען מלכתחילה.

האם עריכת ייפוי כוח מתמשך יכולה להתבצע בידי כל עורך דין?

ישנה חשיבות מכרעת לפנות לליווי מקצועי של עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשכים, לצורך הכנתו של מסמך כזה. אולם לא כל עורך דין מוסמך לנסח ייפוי כוח מתמשך. על פי החוק, ניתן ליצור ייפוי כח מתמשך רק בעזרת עורך דין שבאמתחתו "כרטיס חכם" וקיבל הכשרה והסמכה ספציפית מהאפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים לעריכת מסמכים כאלה. לחילופין, איש מקצוע רפואי מוסמך יכול גם כן לסייע בניסוח ייפוי כח רפואי. בכל מקרה, מסמך ייפוי הכוח צריך להיות חתום על ידי מייפה הכוח עצמו, עורך הדין שלו, מיופי הכח ועורכי הדין מטעמם, כאשר חתימה אלקטרונית של עורך הדין העורך את המסמך היא חובה. כמו כן, כל מסמך כזה, חייב להיות מופקד במרשם האפוטרופוס הכללי באמצעות כרטיס חכם. רק משהתקבל אישור על הפקדת המסמך והוטבעה עליו חותמת הפקדה רשמית, ההפקדה תיחשב כמאושרת ותקפה משפטית.

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

הפעלת ייפוי הכוח המתמשך הינה בהתאם לתקנות המפורטות בחוק הכשרות המשפטית. לשם מימושו, על האפוטרופוס הכללי לוודא כי בוצעה הפקדה חוקית של המסמך. אישור זה מועבר באמצעות הודעה הנשלחת הן למייפה הכוח והן למשרד עורך דינו, אשר טיפל בהליך החתימה והגיש את הטפסים הנדרשים להפקדה. האישור מבטיח כי עותק מקורי של המסמך מוחזק בידי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק כאשר מייפה הכוח מאבד את יכולתו לקבל עצמאית החלטות בעניינים המפורטים במסמך. אולם הנקודה המדויקת בה נקבע כי הממנה איבד יכולת ואינו מבין עוד את הנושא/ים שלגביהם בחר להסמיך מיופי כח, אינו מוגדר במפורש בחוק. כדי לתת מענה לכך, הממנה יכול לספק הנחיות מדויקות מתי יש להפעיל את ייפוי הכוח בהתאם לנסיבות בזמן אמת. הדבר מאפשר לאדם להגדיר לפי שיקול דעתו שלו, את הקריטריונים המעידים על חוסר יכולתו להבין ולקבל החלטות בנושאים החשובים לו.

אולם בהיעדר הנחיות ספציפיות, גישת ברירת המחדל להפעלת ייפויי כח, כרוכה בבקשת חוות דעת של מומחה לקביעת אי כושרו של הממנה. חוות דעת זו מתבקשת ומתקבלת ביוזמת מי מהמיופים.

החריג לעניין זה, יכול להתקיים בענייני רכוש, שבהם המייפה רשאי להגדיר שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף מיידי. במקרים כאלה, ייפוי הכוח לענייני רכוש יופעל באופן מיידי עם חתימת המסמך, אך יישאר בתוקף רק כל עוד הממנה כשיר מנטלית. הוראה זו יכולה לשמש כתחליף ליפוי כוח נוטריוני, ולסייע ספציפית להסדרת ענייניו הרכושיים של המייפה.

כך מתבצעת הפעלת ייפוי כוח מתמשך - צעד אחר צעד

כדי להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, יש לבצע את הצעדים הבאים:

 1. יש לחתום על טופס ההצהרה המעיד על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.
 2. ניתן להגיש את הטופס באופן מקוון באמצעות האזור האישי של המייפה במערכת הזיהוי הממשלתית. אם אין לכם גישה לשם, תוכלו לבקר במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי ולהגיש שם את טופס ההצהרה החתום עם כלל המסמכים הרלוונטיים לפי הוראת הממנה בייפוי הכוח המתמשך.
 3. בביקורכם במשרד האפוטרופוס הכללי, יש להציג תעודת זהות תקפה שלכם. אם מונו מספר מיופי כוח, על כל הצדדים להיות נוכחים במשרד האפוטרופוס הכללי במעמד זה. לחילופין, יכול אחד ממיופי הכוח לספק הרשאה בכתב שעליה הוחתמו יתר המיופים, ומתירה לו לטפל בהליך הפעלת ייפוי הכוח בשם כולם.
 4. לאחר הגשת המסמכים הדרושים, האפוטרופוס הכללי יוציא למיופה הכוח המטפל בהליך, אישור המאשר את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

האם קיימות נסיבות שבהן ייפוי כח מתמשך ניתן לביטול?

ניתן לבטל את ייפוי הכוח בנסיבות הבאות:

 • המייפה שולח הודעת ביטול למיופים בעודו צלול דעת.
 • מתממש תנאי שנקבע מראש על ידי המייפה לביטול ייפוי הכוח המתמשך.
 • פקיעת ייפוי הכוח יכולה להתרחש גם במקרים המפורטים בחוק, לרבות אך לא רק:
 1. מותו של המייפה
 2. מילוי תנאי שנקבע מראש על ידי המייפה.
 3. מקרים בהם מתברר שהמייפה היה בלתי כשיר משפטית במועד עריכת המסמך.
 4. הודעה של מיופה המביעה חוסר רצון בסמכות שהמייפה ייעד לו - בהיותו מיופה הכוח היחיד שנקבע במסמך. בהקשר זה, מומלץ מאוד שיהיו במסמך שני מיופי כוח לפחות, כדי למנוע מלכתחילה את האפשרות לפקיעת תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך בתרחיש של העדר עניין מצד אחד המיופים שנקבעו.

לסיכום - הצעד הראשון והקריטי ביותר לעריכת ייפוי כח מתמשך הוא לבחור בעורך הדין הנכון

בעת יצירת ייפוי כוח מתמשך, חיוני לקבל סיוע משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי, שיוכל להדריך אתכם במומחיות בתהליך רגיש וחשוב זה. זוהי הדרך היחידה שבה תוכלו לוודא כי ייפוי הכוח שלכם ערוך בקפידה ומותאם לצרכים הספציפיים שלכם מכל הבחינות וההיבטים. אל תותירו דבר ליד המקרה - דאגו למחר שלכם על ידי יצירת קשר עוד היום עם משרדנו.

המשך קריאה סגירה

אולי יעניין אותך

יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)
היטל השבחה על דירה בירושה
האם קיים מס ירושה בישראל?
ייפוי כח מתמשך
התחילו ייפוי כח מתמשך

השאירו פרטים להתקשרות ויועץ משפטי מטעמנו ייצור אתכם קשר ב24 שעות הקרובות

בשליחת פנייה זו הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי מסמארט וויל. אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים לא למסור את הדואל שלכם לצד שלישי. תוכלו לקרוא עוד תחת תנאי הפרטיות שלנו