צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה

החל מ- 1,200* ₪

רכושו (עיזבונו) של אדם אשר הלך לבית עולמו והשאיר אחריו צוואה, יחולק בין יורשיו בהתאם לצוואתו. על מנת שהיורשים שמצוינים בבקשה יוכלו לקבל לידיהם את חלקם בעיזבון בפועל, עליהם להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה רשאי להגיש כל אחד מהיורשים שמצוין כיורש בצוואה. בתום הטיפול בבקשה יינתן צו קיום הצוואה או שההכרעה בבקשה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

מה השירות כולל

טיפול על ידי צוות מקצועי ומנוסה בתחום של צוואות וירושות
אנחנו דואגים להכל! במהירות ובבהירות
לכל שאלה אנחנו זמינים עבורכם
טיפול והכנת כל המסמכים הדרושים לצורך צו קיום צוואה
עזרה בכל הנושאים הפיננסיים הקשורים (במידת הצורך)

שאלות ותשובות

על מנת שיהיה ניתן לחלק בפועל את עיזבונו של אדם שהלך לבית עולמו והשאיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. בצו קיום הצוואה שיתקבל יצוינו שמות היורשים וחלקו של כל אחד מהם בעיזבון. את צו קיום הצוואה ידרשו היורשים להציג על מנת לקבל את חלקם בעיזבון. כך, יורש שיבקש לרשום על שמו את החלק שישרש בדירה, יידרש להציג את צו קיום הצוואה לגורמים שאחראים על רישום הזכויות בדירה (רשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, החברה המשכנת וכיו"ב).
סעיף 39 לחוק הירושה קובע מפורשות שלא ניתן לקיים צוואה ולחלק את העיזבון בין היורשים ללא צו קיום צוואה. לכן, גם אם בני משפחה מחזיקים בידיהם צוואה שהוראותיה ברורות וכל בני המשפחה מקבלים אותה, בפועל הם לא יוכלו ליישם את הוראותיה עד שלא יקבלו לידיהם את צו קיום הצוואה.
האם כל אחד יכול להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה?
כל אחד מהיורשים המצוינים בצוואה רשאי להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה באופן עצמאי או בסיוע עורך דין. חשוב לדעת שעל פי חוק הירושה, כל אדם שמחזיק בצוואה חייב להגישה לרשם לענייני ירושה, וזאת מרגע שנודע לו על מות המצווה וגם אם אינו מצוין כיורש בצוואה.
בדרך כלל, צו קיום צוואה יינתן בתוך כ – 45 ימים מיום הגשת הבקשה. מכיוון שמועד קבלת צו קיום הצוואה עלול להידחות במקרים בהם לא צורפו לבקשה למתן הצו כל המסמכים הנדרשים או כאשר הבקשה לא הוגשה בהתאם להנחיות הרשם לענייני ירושה, מומלץ להסתייע בעורך דין לצורך הגשת הבקשה.
ככלל, לבקשה לצו ירושה צריך לצרף: 1.צוואה המקורית. 2. אישור על כך שמגיש הבקשה הודיע ליתר היורשים על פי הצוואה, באופן אישי או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה, על כוונתו להגיש את הבקשה למתן צו ירושה. 3.תעודת פטירה של יורשים על פי הצוואה שמתו לפני המוריש או אחריו. 4. תצהיר הסתלקות של יורשים שמעוניינים לוותר על חלקם בעיזבון. 5. אם הבקשה מוגשת באופן ידני צריך לצרף גם אישור תשלום אגרה ודמי פרסום. 6. צו ירושה/צו קיום צוואה של זוכים שנפטרו אחרי המוריש במידה וקיימים.
יש לכם שאלה? צריכים עזרה?

הדרך הכי פשוטה, יעילה ובטוחה למה שבאמת חשוב

צו קיום צוואה - הסבר מלא איך להתנהל מעודכן 2023

צו קיום צוואה הינו מסמך משפטי המעניק תוקף חוקי ומחייב לצוואה ומאפשר את מימושה לאחר פטירת המצווה. מסמן זה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושות או בית דין דתי.  אולם התהליך לקבלת צו קיום צוואה, כרוך בניווט בשורה של שלבים ודרישות שהחוק קובע. כדי להקל עליכם בתהליך, נציג במאמר זה מדריך מקיף שיסייע לכם להתנהל בצורה יעילה בהקשר של הוצאת צו קיום צוואה.

תוכן העניינים

מה זה צו קיום צוואה?

באילו נסיבות מתעורר הצורך לבקש צו קיום צוואה?

מדוע יש צורך בצו צוואה?

מי יכול להוציא צו קיום צוואה?

לאיזה גורם מגישים את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה?

כמה עולה להוציא צו קיום לצוואה?

באילו ערוצים ניתן להסדיר את התשלום עבור קבלת צו קיום צוואה?

איך ממלאים את הבקשה לצו קיום צוואה?

מהם שלבי הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה בשנת 2023?

הגשת בקשה לצו קיום צוואה בעזרת מייצג או באופן עצמאי

מסמכי הבקשה לצו קיום צוואה

מה קורה לאחר הגשת הבקשה לצו קיום לצוואה?

כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה?

איך מקבלים את הצו?

איך להתנהל בהליך הוצאת צו קיום צוואה בשנת 2023 - סיכום

מה זה צו קיום צוואה?

בכל הנוגע לחלוקת נכסים לאחר פטירתו של אדם, יש חשיבות מכרעת לצוואה הממומשת כהלכה על מנת להבטיח את ביצוע רצונותיו של המנוח בצורה חלקה.

כדי לאפשר את חלוקת העיזבון של המצווה בין המוטבים המיועדים, יש צורך בהגשת בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

ללא צו קיום צוואה, צדדים שלישיים כגון בנקים או מנהל רישום המקרקעין לא ימלאו אחר ההנחיות המפורטות בצוואה ואי אפשר יהיה לחלק את הנכסים כמתוכנן.

באילו נסיבות מתעורר הצורך לבקש צו קיום צוואה?

על פי החוק, חובה על כל המחזיק בצוואתו של הנפטר להגיש אותה לרשם לענייני הירושה עם היוודע דבר הפטירה. זאת מאחר וכדי לתת תוקף משפטי להוראות האמורות בצוואה ולהקל על חלוקת העיזבון בהתאם, יש צורך בצו קיום צוואה.

אם מדובר באדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין, יש לו אפשרות להגשת הבקשה באופן מקוון או ידני.

מדוע יש צורך בצו צוואה?

לפי סעיף 39 לחוק הירושה, לא ניתן לקיים צוואה ולחלק את העיזבון בין היורשים ללא צו קיום צוואה.  לצורך כך, יש להוציא צו קיום לצוואה לאחר מות המוריש כדי לאפשר את מימוש ההוראות במסמך.

מטרת מתן הצו היא לוודא שהצוואה אותנטית, תקפה ומשקפת את כוונותיו האמיתיות של המוריש. עם זאת, החוק מאפשר לבעלי עניין בעיזבון המנוח להתנגד לבקשה למתן צו קיום צוואה, בדומה להתנגדויות המועלות לצווי ירושה.

מי יכול להוציא צו קיום צוואה?

הוצאת צו קיום לצוואה יכולה להתבצע בידי המוטבים (היורשים) המפורטים בצוואה או באמצעות עורכי דין המייצגים את המוטבים הנ"ל.

עם זאת, על פי החוק, כל מי שמחזיק בצוואה של נפטר חייב להגישה אל רשם הירושות עם היוודע דבר הפטירה.

לאיזה גורם מגישים את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה?

בקשה למתן צו קיום צוואה ניתן להגיש לאחת מהרשויות הבאות:

 1. ברשם לענייני ירושה: לקבלת צו קיום צוואה - הבקשה תוגש לרשם הירושה בעזרת טופס הבקשה הדיגיטלי הקיים באתר רשם הירושה.
 2. בבתי הדין הדתיים (כגון בית דין רבני, שרעי ודרוזי), ובלבד שכל הצדדים המעורבים בתהליך יסכימו להגשת הבקשה ולטיפול בהליך בפני בית הדין המתאים.

חשוב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר מחוץ לישראל, יש צורך לעדכן את רישום הפטירה במרשם האוכלוסין לפני הגשת הבקשה למתן הצו.

כמה עולה להוציא צו קיום לצוואה?

בעת הגשת הבקשה נדרש תשלום של שתי אגרות (נכון לשנת 2023):

 1. דמי פתיחת הבקשה: 461 שקלים.
 2. אגרה לכיסוי הוצאות פרסום בעיתונים: 130 שקלים.

שימו לב:

פונים שיבחרו להגיש את בקשת הצו באופן מקוון במקום פיזית, זכאים לתשלום מופחת עבור פתיחת הבקשה (436 ₪ בלבד).

כמו כן, במקרה של פטירת הנפטר כתוצאה משירות צבאי, שירות מילואים או פעולות איבה, בני המשפחה הקרובים זכאים לפטור מתשלום אגרה.

באילו ערוצים ניתן להסדיר את התשלום עבור קבלת צו קיום צוואה?

ניתן לבצע תשלום בכל אחת מהשיטות הבאות:

 1. דיגיטלית: בשירות התשלומים הממשלתי, ניתן לשלם גם במהלך תהליך המילוי של טופס הבקשה אונליין לקבלת הצו.
 2. בנק הדואר: ניתן להשתמש בשוברי התשלום הזמינים בדלפקי הקבלה בלשכות רשם הירושה לביצוע תשלום בסניף בנק הדואר.
 3. עמדות תשלום אוטומטיות: ניתן לשלם בכרטיס אשראי באחת מעמדות התשלום הממוקמות בדלפקי הקבלה הציבוריים בלשכות הרשם.

איך ממלאים את הבקשה לצו קיום צוואה?

בעת המילוי והגשת בקשתכם, אנא שימו לב להנחיות הבאות:

 1. אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לוודא כי הפטירה מעודכנת במרשם האוכלוסין לפני הגשת הבקשה.
 2. היכנסו אל טופס הבקשה הדיגיטלי באתר האינטרנט של רשם הירושה.
 3. מלאו את כל סעיפי החובה בכל חלק של הטופס וצרפו את המסמכים הסרוקים הבאים בפורמט PDF:
 • מסמך הצוואה
 • אם הנפטר לא החזיק בתעודת זהות ישראלית, עליכם לכלול תעודת פטירה או בקשה להוכחת פטירה.
 • תעודת פטירה או הוכחת פטירה של יורש (מוטב) שנפטר לפני או אחרי המוריש שערך את הצוואה.
 • במידה ורשומים בצוואה מספר מוטבים (יורשים), יש לספק אישור שנשלחה לכל המוטבים בדואר רשום הודעה בדבר הגשת הבקשה לצו. לחילופין, ספקו אישור לכך שהודעתם על כך אישית לכל המוטבים.
 • אם אתם כמבקשי הצו, מיוצגים בידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח לעו"ד.
 • אם נהנים כלשהם מוותרים על החלק שלהם בעזבון (ירושה), צרפו תצהיר הסתלקות חתום ומאומת שהוכן מטעם עורך דין.
 • אם המוטבים על פי הצוואה אינם בני משפחה בעלי קרבת דם או קשר זוגי למנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן זוג), יש לספק אישור לכך שנשלחה הודעה לילדי המנוח ובן זוגו בדואר רשום בדבר הבקשה לצו הקיום. לחילופין, ספקו אישור לכך שהודעתם להם ​​באופן אישי.
 • במידה ולמנוח לא היו בן זוג או ילדים, יש לספק אישור לכך שנשלחה הודעה להורי המנוח בדואר רשום בדבר בקשת הצו. לחילופין, ספקו אישור לכך שהודעתם להם באופן אישי.
 • במידה והורי המנוח לא בין החיים, יש למסור אישור לכך שנשלחה לאחיו של המנוח בדואר רשום הודעה בדבר בקשת הצו. לחילופין, ספקו אישור לכך שהודעתם ​​להם באופן אישי.
 1. היה והאגרה שולמה בשיטות אחרות מלבד הטופס המקוון (למשל, בשוברים, בעמדת תשלום אוטומטית או דרך שירות התשלומים הממשלתי), מספר האישור לתשלום האגרה צריך להיות מצוין בידכם בשדה המיועד של הטופס המקוון.
 2. לאחר הגשת טופס הבקשה הדיגיטלי, תקבלו אימייל המאשר את ההגשה בהצלחה ומספק מספר תיק שהוקצה על ידי הרשם לעניני ירושה. שימו לב שהודעת מייל זו משמשת כאישור להגשת הבקשה אך אין  פירושו שהבקשה עצמה תקינה ומאושרת.
 3. בתוך 7 ימים מיום הגשת הטופס המקוון, יש לשלוח את הצוואה המקורית למשרדי רשם לענייני ירושה במחוז בו התגורר המנוח, בין אם בדואר רשום ובין אם במסירה אישית.
 4. לאחר שהבקשה נבדקה ויאושר כי כל המסמכים הנדרשים (כמפורט לעיל) הוגשו כהלכה, תקבלו מייל אישור המציין כי הבקשה המקוונת התקבלה כראוי.

מהם שלבי הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה בשנת 2023?

לקבלת צו קיום צוואה, על אחד היורשים הנקובים בצוואה להגיש בקשה לטיפול הרשם או לבית הדין הדתי הרלוונטי למנוח (בית דין רבני / דרוזי / שרעי) בכפוף להסכמת ישר היורשים. לבקשה יש לצרף את האגרות הנדרשות עבור פתיחת תיק הבקשה ופרסום הודעה על כך בעיתונות היומית.

החל ממרץ 2023 ואילך ניתן להגיש מסמכי בקשה לצו ירושה באופן פיזי, באמצעות דואר אלקטרוני או פקס לבית הדין הרבני.

אצל הרשם הגשת הבקשה תתאפשר באופן פיזי, בדואר רשום או באינטרנט, דרך אתר הרשם.

ההליך מורכב מהשלבים הבאים:

 1. אימות הבקשה: לרשם לענייני צוואות וירושות יש 30 יום ממועד הגשת הבקשה לבדוק את תקינותה. אם חסרים פרטים או דרושה הבהרה נוספת, הפונה יקבל בדוא"ל בקשה למסור את המידע הדרוש. המבקש יכול להשלים את הפרטים החסרים ולעקוב אחר התקדמות בקשתו באמצעות מערכת רשם הירושה המקוונת.
 2. פרסום הבקשה: לאחר אישור הבקשה לצו, הרשם יפרסם הודעה ברשומות הרשמיות (פרסומים רשמיים מטעם מדינת ישראל) כמו גם בעיתונות הכתובה. הודעה זו מעדכנת את בעלי העניין בדבר הגשת הבקשה, ומאפשרת להם להגיש התנגדויות לקיום הצוואה. במקביל, הבקשה מועברת לגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני הירושה או בלשכת האפוטרופוס הכללי.
 3. מתן צו הקיום לצוואה בפועל: לאחר הטיפול בבקשה, ככל ועבר המועד להגשת התנגדויות, יוציא הרשם לעניני ירושה את צו קיום הצוואה.
 4. העברת הבקשה לטיפול בבית הדין לענייני משפחה: בנסיבות מסוימות יעביר הרשם את הטיפול בבקשה אל בית הדין לענייני משפחה, לרבות התרחישים להלן:
 • הוגשה התנגדות לקיום הצוואה
 • הוגשה בקשה לקבלת צו קיום לצוואה שנערכה בעל פה.
 • קיים פגם או מידע חסר בצוואה.
 • במסגרת הבקשה מייצג האפוטרופוס הכללי אדם שמונה עבורו אפוטרופוס, קטין או נעדר.
 • המדינה או מוסד ממוסדותיה מעורבים בבקשה.

לאיתור בקשה שהוגשה ובדיקת מצב הטיפול בה, ניתן לבקר באתר הרשם. תזדקקו למספר הזהות של הנפטר או למספר התיק.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה בעזרת מייצג או באופן עצמאי

הגשת בקשה לצו קיום צוואה בעזרת מייצג או באופן עצמאי, מתאפשרת בערוצים הבאים:

 • במקרה של מבקש אשר מגיש את בקשת צו קיום הצוואה בעזרת עורך דין לענייני צוואות וירושות, הבקשה תוגש באופן מקוון באמצעות עורך הדין עצמו.
 • אם המבקש אינו מיוצג על ידי עורך דין, הוא רשאי להגיש את בקשתו באופן ידני או מקוון. הגשה מקוונת מתאפשרת רק אם הצוואה המקורית נמצאת ברשותו של המבקש או מופקדת ברשם לענייני ירושה, או אם בידי המבקש עותק מהצוואה בצירוף החלטת בית המשפט לענייני משפחה המתירה את הגשת העותק.

מסמכי הבקשה לצו קיום צוואה

מסמכי הבקשה לצו קיום צוואה שיש להגיש ללשכת רשם הירושה, כוללים את טופס הבקשה ואת המסמכים התומכים הבאים:

 • הצוואה המקורית
 • תעודת פטירה של המוריש
 • הודעה שנשלחה בדואר רשום ליתר היורשים המודיעה להם על הבקשה
 • שני שוברי תשלום עבור האגרות הנדרשות
 • תצהירי הסתלקות מצוואה (אם יש)
 • ייפוי כוח לעורך הדין (אם יש עורך דין הפועל כמייצג של המבקש)

מה קורה לאחר הגשת הבקשה לצו קיום לצוואה?

לאחר הגשת הבקשה למתן צו קיום לצוואת המנוח, בין אם פיזית או באופן מקוון, לשכת הרשם לענייני ירושות שולח עותק ליועץ המשפטי לממשלה לצורך תגובתו. הודעה על הבקשה מתפרסמת גם בעיתון יומי וברישומים הממשלתיים, ומאפשרת למעוניינים להגיש התנגדויות תוך 14 יום ממועד הפרסום.

על היועץ המשפטי לממשלה להגיב לבקשה תוך 45 יום, בין אם באישור הבקשה, בבקשת מידע נוסף ובין אם בהתנגדות לבקשה.

אם היועץ המשפטי לממשלה אישר את הבקשה ולא הוגשו התנגדויות, הרשם נותן את צו קיום הצוואה.

אולם אם מוגשת התנגדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה או כל בעל עניין אחר, התיק מועבר לבית משפט לענייני משפחה לפי סעיף 67 א' לחוק הירושה.

בית המשפט לענייני משפחה בוחן את התיק ומקבל החלטה על סמך טענות הצדדים והראיות שהובאו בפניו. באם דחה בית המשפט את ההתנגדות, הוא נותן את צו קיום הצוואה המבוקש. מנגד, אם ההתנגדות מתקבלת, הבקשה לצו הקיום נדחית, וניתן יהיה לבקש שיינתן במקומו צו ירושה, אלא אם כן קיימת גרסא עדכנית יותר של צוואת המנוח שיכול להיות מובא לאישור בית המשפט לצורך קבלת צו קיום.

ניתן לעקוב אחר מצב הבקשה באמצעות המערכת המקוונת למעקב אחר תיקים ופעולות באתר הרשם לעניני ירושה.

כמה זמן לוקח לקבל צו קיום צוואה?

בדרך כלל, הצו יינתן תוך לא יותר מ- 50 יום מהגשת בקשה תקינה, תוך התחשבות בתקופת הפרסומים ברשומות ובעיתונות. עם זאת, במידה ויידרשו מסמכים ופרטים נוספים, הוצאת הצו עלולה להתעכב.

איך מקבלים את הצו?

חשוב לדעת כי צווי קיום לצוואות ניתנים כעת אך ורק בפורמט דיגיטלי (ממוחשב). לא ניתן עוד לקבל במשרדי רשם הירושות צווים מודפסים או העתקים של צו מודפס כפי שנעשה בעבר.

הצו הדיגיטלי יישלח לכתובת המייל של המבקש או נציגו על ידי הרשם. בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לגשת אליה ב"אזור האישי" באתר המידע הממשלתי.

לאנשים פרטיים שכבר אין להם גישה לצו המקוון שנשלח אליהם במקור, קיימת אפשרות להגיש בקשה לעותק דיגיטלי שלו.

הערה חשובה: צו הקיום הדיגיטלי נשלח לגופים שונים כמו בנקים, רשות המיסים, חברות הביטוח, משרד החוץ, משרד התחבורה, רשות התאגידים, הרשות לרישום והסדרת זכויות במקרקעין (הטאבו) ולרשות מקרקעי ישראל . לכן, אין הכרח בהצגת הצו באופן פיזי בעת בקשת שירות מארגונים אלו.

לאחר שנשלח אליכם הצו הממוחשב, כדאי מאוד לשמור אותן כקובץ במחשב. כך תוכלו לגשת אליו בקלות בעתיד ולהעבירו לכל גורם רלוונטי בכל עת שיידרש.

איך להתנהל בהליך הוצאת צו קיום צוואה בשנת 2023 - סיכום

הליך קבלת צו קיום צוואה בישראל כרוך בהגשת בקשה לרשם הירושה. ניתן לבצע את הבקשה באופן מקוון או ידני, בליווי המסמכים הדרושים, לרבות הצוואה, תעודת פטירה ועוד הוכחות רלוונטיות. נדרש תשלום אגרות עבור הבקשה, ויש אגרות מופחתות עבור הגשות מקוונות. בהמשך להגשה, הרשם מאמת את הבקשה ויכול לבקש מידע נוסף במידת הצורך. לאחר הפרסום של הבקשה ככל שלא הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, מונפק הצו דיגיטלית ונשלח למייל המבקש. חיוני לשמור עותק שמור של הצו לעיון עתידי. אנו מקווים שהקווים המנחים שהצגנו במדריך זה להגשת הבקשה לצו קיום לצוואה, יקלו עליכם בתהליך של קבלתו, תוך הבטחת חלוקה נכונה של הנכסים בהתאם לרצונו של המנוח.

במידה ומתעוררים קשיים בתהליך זה, מומלץ כמובן לפנות להתייעצות וסיוע משפטי של עורך דין לענייני צוואות וירושות כדי להבטיח טיפול יעיל, מהיר ומקצועי יותר בהליך.

עורך דין המתמחה בדיני ירושה יכול להציע לכם תמיכה רבת ערך בניווט במורכבות של הליך הבקשה לקבלת צו הקיום לצוואה. לספק ייעוץ משפטי, לסייע בהכנת המסמכים, לטפל בתקשורת עם הרשויות הרלוונטיות ולהבטיח עמידה בכל הדרישות והתקנות הרלוונטיות כדי למנוע עיכובים וקשיים.

המשך קריאה סגירה

אולי יעניין אותך

צוואה ללא ירושה – מה עושים? המדריך השלם עבורכם
יפוי כח מתמשך – חסרונות (אבל היתרונות עולים על החסרונות)
היטל השבחה על דירה בירושה
צו קיום צוואה
התחילו צו קיום צוואה

השאירו פרטים להתקשרות ויועץ משפטי מטעמנו ייצור אתכם קשר ב24 שעות הקרובות

בשליחת פנייה זו הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי מסמארט וויל. אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים לא למסור את הדואל שלכם לצד שלישי. תוכלו לקרוא עוד תחת תנאי הפרטיות שלנו